Meta etiketler, web sayfanızı ve web sitesinizi dış dünyaya tanımlamanızın bir yoludur. Arama motorlarına yerleştirmenize yardımcı olacak başlığı, anahtar kelimeleri, ve açıklamayı bildirebilirsiniz. Ayrıca, telif hakkının kime ait olduğunu, sayfanın arama motorları tarafından ne sıklıkla ziyaret edileceğini ve diğer bir çok yararlı bilgiyi belirtebilirsiniz.

İki tür Metatag etiket biçimi vardır.

 • HTTP-EQUIV
 • NAME
 • Bu etiketler http başlıklarına eşdeğerdir. HTTP:// ile ilişkili bir köprüyü tıklattığınızda, bir sayfanın http protokülü kullanılarak tarayıcınıza aktarılmasını istiyorsanız
  1. Web sunucunu sayfanın varlığından emin olur
  2. Sayfa hakkında bilgi içeren bir http başlık bloğu geri gönderir.
  HTTP-EQUIV Metatag’ların yaptığı, http başlığındaki tarayıcıya gönderilecek ek bilgileri tanımlamaktır. Bu, web sitesi oluşturucusuna bu veriler üzerine ek kontrol sağlar.
 • NAME özniteliği, belgenin dışında başvurulacak bilgileri tanımlamak için kullanılır. Bu, arama motorlarına ve dizinlere, örümceklere ve diğer varlıklara aktarılan verileri içerir.

http-equiv=”name” content=”value”

HTTP (web) sunucusunun başlık alanlarına ek veriler ekleyebilmesini sağlar. HTTP üstbilgileri RFC1945 (HTTP/1.0) ve RFC2068’de (HTTP/1.1) tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden biri olabilir.

content-language

Sayfanın dilini belirtir. Arama motorları tarafından kullanılan robotlar bu etiketi dikkate alarak sayfanızı kategoriye ayırmak için kullanabilir.

Kullanımı :

< meta http-equiv=”Content-Language” content=”lang-sub” >
lang : Birincil dil kodudur. Mesela ingilizce için en, almanca için de gibi…
sub : Alt dil kodudur. Örneğin en-US, ABD lehçesinin İngilizcesi anlamına gelir. Türkiye için tr-TR kullanılır. Tüm alt kodlar için ISO 3166 şartnamesine bakın.

Örnek :
< meta http-equiv=”Content-Language” content=”tr-TR” >
Bu sayfanın Türkiye türkçesiyle oluşturulduğunu gösterir.

content-script-type

Tarayıcıya varsayılan olarak hangi komut dosyası türünü kullandığınızı bildirir.

Kullanımı:

< meta http-equiv=”Content-Script-Type” content=”type” >
type, belgedeki varsayılan komut dosyası dilini belirtir. Alabileceği değerler aşağıdaki gibidir.

text/javascript, scriptin javascript olduğunu,
text/tcl script dilinin tcl olduğunu,
text/VBscript dilinin VBScript olduğunu bildirir.

Örnek:

< meta http-equiv=”Content-Script-Type” content=”text/javacript” >
Sayfanın varsayılan dilinin javascript olduğunu bildirir.

content-style-type

Tarayıcıya varsayılan olarak hangi stil dilinin kullandığını bildirir.

Kullanımı:

< meta http-equiv=”Content-Style-Type” content=”type” >
type, kullanılan stil biçimini tanımlar. text/css alabilir.

Örnek:

< meta http-equiv=”Content-Style-Type” content=”text/css” >
Sayfanın stil biçimleri tipinin CSS olduğunu bildirir.

content-type

Tarayıcıya gönderilen veri türünü gösterir. Tarayıcılar tarafından aldıkları verilerle ne yapılacağını bilmek için kullanılır.

Kullanımı:

< meta http-equiv=”Content-Type” content=”type; charset” >

type, belgedeki içeriğin türünü gösterir. text/html olabilir.

Örnek : 

< meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1252″ >
Bu örnek belge içeriğinin text/html ve karakter kümesi olarak windows-1252 olduğunu bildirir.

expires

Belgenin son kullanma tarihini bildirir. Esasen bu, bir belgenin belirtilen tarihten sonra web sitesinden yeniden yüklenmesine neden olur (kullanıcının önbelleğine saklansa bile). Belgenin önbelleğe alınmasını devre dışı bırakmak için geçmiş dönük bir tarih kullanın.

Kullanımı:

< meta http-equiv=”Expires” content=”date” >
date, belgesinin süresinin dolacağı tarihi ve saati belirtir.

Örnek:

< meta http-equiv=”Expires” content=”Wed, 09 Aug 2000 08:21:57 GMT” >
belgenin 09 Ağustos 2000 yılında süresinin dolacağını bildirir.

ext-cache

Netscape tabanlı tarayıcılar için alternatif bir harici önbellek dosyası tanımlar.

Kullanımı:

< meta http-equiv=”Ext-Cache” content=”name=filespec; instructions=text” >
filespec, harici önbellek için dosya adını tanımlar ve metin kullanımı için talimat verir.

Örnek:

< meta http-equiv=”Ext-Cache” content=”name=name=/dir/index.db; instructions=text” >

imgetoolbar

Bu, Internet Explorer için araç çubuğunu görüntüsünü kapatır. Bu meta artık kullanılmıyor.

Kullanımı:

< meta http-equiv=”imagetoolbar” content=”no” >

page-enter, page-exit, site-enter, site-exit

page-enter : Sayfa yüklendiğinde gerçekleşecek olan geçiş efektini belirtir.
page-exit : Sayfadan çıkıldığında gerçekleşecek efektir belirtir.
site-enter : Sayfa yüklendiğinde gerçekleşecek efekti belirtir. 
site-exit :
Sayfadan çıkıldığında gerçekleşecek efekti belirtir. 

Örnek: 

< meta http-equiv=”page-enter/page-exit/site-enter/site-exit” content=”transition” >

transition, önceden tanımlanmış efektlerdir ve tarayıcılar tarafından çeşitli tetikleyiciler üzerinde gerçekleştirilebilir. Geçişler tüm tarayıcılar tarafından desteklenmez. Internet Explorer 5.5 ve sonraki bazı sürümlerde desteklenir.

 • Blend – blendTrans(Duration=n)
 • Box in – revealTrans(Duration=n,Transition=0)
 • Box out – revealTrans(Duration=n,Transition=1)
 • Circle in – revealTrans(Duration=n,Transition=2)
 • Circle out – revealTrans(Duration=n,Transition=3)
 • Wipe up – revealTrans(Duration=n,Transition=4)
 • Wipe down – revealTrans(Duration=n,Transition=5)
 • Wipe right – revealTrans(Duration=n,Transition=6)
 • Wipe left – revealTrans(Duration=n,Transition=7)
 • Vertical Blinds – revealTrans(Duration=n,Transition=8)
 • Horizontal Blinds – revealTrans(Duration=n,Transition=9)
 • Checkerboard across – revealTrans(Duration=n,Transition=10)
 • Checkerboard down – revealTrans(Duration=n,Transition=11)
 • Random Disolve – revealTrans(Duration=n,Transition=12)
 • Split vertical in – revealTrans(Duration=n,Transition=13)
 • Split vertical out – revealTrans(Duration=n,Transition=14)
 • Split horizontal in – revealTrans(Duration=n,Transition=15)
 • Split horizontal out -revealTrans(Duration=n,Transition=16)
 • Strips left down – revealTrans(Duration=n,Transition=17)
 • Strips left up – revealTrans(Duration=n,Transition=18)
 • Strips right down revealTrans(Duration=n,Transition=19)
 • Strips right up revealTrans(Duration=n,Transition=20)
 • Random bars horizontal – revealTrans(Duration=n,Transition=21)
 • Random bars vertical – revealTrans(Duration=n,Transition=22)
 • Random – revealTrans(Duration=n,Transition=23)

Kullanımı : 

< meta http-equiv=”page-enter” content=”RevealTrans (Duration=4, Transition=23)” >

pics-label

İçerik filtreleyicilerinin işlerini yapabilmesi için derecelendirme bilgileri içerir. Farklı PICS biçimleri için aşağıdaki belgelere bakın.

General Information
RSAC
Safe Surfing
Weburbia

Bu site düzeyinde bir meta etikettir ve bu nedenle yalnızca site için varsayılan belgeye dahil edilmesi gerekir. Ayrıca, bu sayfadaki farklılıkları ekleyerek belirli sayfaları geçersiz kılabilirsiniz.

Kullanımı:

< meta http-equiv=”Pics-Label” content=”data” >

Örnek:

RSAC için;

< meta http-equiv=”PICS-Label” content='(PICS-1.1 “http://www.rsac.org/ratingsv01.html” l gen false comment “RSACi North America Server” for “http://internet-tips.net” on “2000.03.14T23:37-0800″ r (n 0 s 0 v 0 l 0))’ >

SafeSurf için;

< meta http-equiv=”PICS-Label” content='(PICS-1.1 “http://www.classify.org/safesurf/” l r (SS~~000 1))’ >

Pragma

Tarayıcının belgeleri yerel olarak önbelleğe alınmamasına neden olur.

Örnek : 

< meta http-equiv=”Pragma” content=”no-cache” >

Bu meta sayfaların yerel olarak önbelleğe alınmasını engeller. Sayfanızda anlık değişen içerik kullanıyorsanız kullanışlı olabilir.

refresh

Yeni bir URL’ye geçmeden önce belgenin belirli bir süre için görüntüleneceğini belirtir. Tam olarak mutlak URL belirtilmelidir. Sitenizde bir sayfayı taşımanız veya yeniden adlandırmanız gerektiğinde kullanılması faydalı olabilir. Arama motorları sayfanızı dizinlerinde bulunduğunda, bu ziyaretçileri kaybetmemek için yönlendirme sayfası eklemek akıllıca olabilir.

Kullanımı: 

< meta http-equiv=”refresh” content=”n;url” >

n saniye cinsinden bekleme süresi,
url: Yönlendirme yapılacak sitenin mutlak URL’si.

Örnek:

< meta http-equiv=”refresh” content=”1;https://haydarcan.com” >

name=”value” content=”value”

Ayarlanan öğenin adı ve açıklaması.

value değeri aşağıdakilerden biri olabilir.

abstract

author

classification

copyright

description

distribution

doc-class

doc-rights

doc-type

expires

generator

googlebot

keywords

owner

progid

rating

refresh

reply-to

resource-type

revisit-after

robots