GİRİŞ

localStorage ve sessionStorage nesneleri, web depolama araçlarının bir parçası olarak [anahtar, değer] çiftlerini kaydetmek için kullanılan iki büyük araçtır. Kullanım durumuna göre localStorage ve sessionStorage çerezlere birer alternatiftir ve bazı avantajları vardır:

  • Veriler yalnızca yere olarak kaydedilir ve sunucu tarafından okunmaz, bu da tanımlama bilgilerinin sunduğunu güvenlik sorununu ortadan kaldırır.
  • Çok daha fazla verinin kaydedilmesine izin verir (Tarayıcı farklılığına göre ortalama 10mb).
  • Söz dizimi ve kullanımı oldukça basittir.

Ayrıca modern tüm tarayıcılarda da desteklenir. Böylece sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Çerezler, özellikle kimlik doğrulama söz konusu olduğunda oldukça faydalıdır, ancak kullanıldığında localStorage ve sessionStorage ‘ın daha iyi bir alternatif olabileceği durumlar vardır.

localStorage ve sessionStorage anlamak?

localStorage ve sessionStorage neredeyse aynı API’ye sahiptir. Aralarındaki fark, sessionStorage verilerin yalnızca pencere ve sekme kapatılana kadar kalıcı olmasıdır. localStorage ise kullanıcı tarayıcı önbelleğini elle temizleme veya web uygulamanız verileri temizlenene kadar kalıcıdır. Söz dizimi olarak ikisi de aynı sözdizimine sahiptir.

Örnekler

// Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir. 

// Değer eklemek
let anahtar = 'istanbul';
localStorage.setItem(anahtar, 34); // 

// Değer okumak
let plaka = localStorage.getItem(anahtar);
console.log(plaka) // ekrana 34 çıkar. 

// Girişleri temizlemek veya imha etmek. 
localStorage.removeItem(anahtar);

// Tüm öğeleri temizlemek için 
localStorage.clear();

// Tarayıcının localStorage desteğinin mevcut olup olmadığını anlamak
if(window.localStorage){
    console.log('localStorage desteği var')
}else{
   ​console.log('localStorage desteği yok')
}

Özet

Anahar/değer çiftlerini depolamak için localStorage veya sessionStorage nesnelerini kullanabiliriz. localStorage ve sessionStorage için girdiler oluşturabilir, güncelleyebilir veya silebilir. Ayrıca JSON.stringify yöntemi ile de dizi verilerini de saklayabiliriz. Eğer verinin tarayıcı veya sekme kapatılana kadar saklanmasını istiyorsanız o zaman sessionStorage yöntemini kullanabiliriz.