String to Number

Bellekte sayısal olarak bulunan ifadeyi temsil eden bir stringi sayısal tipe dönüştürmek için aşağıdaki metodlar kullanılır.

  • parseInt()
  • parseFloat()

parseInt(string ifade, taban) fonksiyonu sadece tam sayı döndürür, bu yüzden ondalık sayılarda kullanıldığında ondalık kısmını atılır. Buna ek olarak parseInt‘in en uygun kullanımlardan biri de hangi tabanda (2’lik 10’luk, 16’lık vb..) yazılabileceği parametre olarak fonksiyona verebilmenizdir. Taban parametresi hangi sayısal sistemin kullanılacağının belirlenmesini sağlar.

String ifadelerin, sayısal ifadelere dönüştürülmesinin diğer bir yolu da string ifadenin başına artı ( + ) operatörünün eklenmesidir.

Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınız

"1.1" + "1.1" = "1.11.1"
(+"1.1") + (+"1.1") = 2.2   
// Not: parantezler gösterim kolaylığı için konulmuştur, zorunlu değildir.

var pi = '3.14';
console.log(parseInt(pi) // ekrana sayısal olarak 3 yazar.

parseFloat(string) ifadesi ise bellekte bulunan string ifadenin ondalık kısmını dahil ederek sayıya dönüştürme işlemini yapar.

var pi = '3.14';
console.log(parseFloat(pi) // console 3.14 rakam olarak yazar. 

Kaynaklar : https://developer.mozilla.org

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir