String Nesnesinin Özellikleri

String.prototype

String nesnesinin prototype nesnesidir. String nesnesinin genişletilmiş metotları içerir.

String.prototype.constructor

Nesnenin prototipini oluşturan işlevi belirtir.

String.prototype.length

Nesnenin prototipini oluşturan işlevlerin uzunluğunu döndürür.

String Nesnesinin Yöntemleri

String.prototype.chartAt(index)

String içerisindeki index ile belirtilen konumdaki karakteri döndürür.

String.prototype.charCodeAt(index);

String içerisindeki index ile belirtilen konumdaki karakterin Unicode Unicode Unicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir endüstri standardıdır. değerini döndürür.

String.prototype.codePointAt(pos);

String içerisindeki pos ile belirtilen konumdaki karakterin Unicode Unicode Unicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir endüstri standardıdır. UTF-16 karakter kod değerini döndürür.

String.prototype.concat(string2[string3, …, stringN);

String ifadeleri birleştirerek yeni bir string döndürür.

String.prototype.includes(searchString [,position]);

searchString ile belirtilen karakter kümesini ilgili String içerisinde arar. Bu yöntem büyük/küçük harf duyarlıdır. Geri dönen değer true veya false’dur (Bu yöntem ECMAScript 2015 ile standart olmuştur).

String.prototype.endsWidth(searchString [,position]);

searchString ile belirtilen karakter kümesini ilgili String içerisinin sonunda var olup olmadığını kontrol eder. Bu yöntem büyük/küçük harf duyarlıdır. Geri dönen değer true veya false’dur (Bu yöntem ECMAScript 2015 ile standart olmuştur).

String.prototype.indexOf(searchValue[,fromIndex]);

searchValue ile belirtilen karakterin ilgili String içerisindeki konumunu verir. Eğer belirtilen karakter veya karakter kümesi String içerisinde bulamaz ise konum olarak -1 değeri döndürür. 

String.prototype.lastIndexOf(searchValue[,fromIndex]);

searchValue ile belirtilen karakterin ilgili String içerisindeki son bulunduğu konumu verir. Eğer belirtilen karakter veya karakter kümesi String içerisinde bulamaz ise konum olarak -1 değeri döndürür.

String.prototype.localeCompare(compareString[, locales[, options]]);

compareString ile belirtilen karakterin geçerli olan yerel ayarda aynı olup olmadığını belirler. Eğer belirtilen karakter veya karakter kümesi String içerisindeki karşılaştırmada belirtilen karakter veya karakter kümesinin öncesinde ise -1 değerini döndürür. Eşit ise 0 (sıfır) değeri döndürür. Sonrasında ise 1 değeri döndürür.

String.prototype.match(regexp);

RegExp (Regular Expression – Düzenli İfadeler) ile tanımlanan karakterler veya karakterler kümesinin ilgili String ifade içerisinde eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Geri döndürdüğü değer bir Array nesnesidir. Eğer regexp ile belirtilen karakter veya karakter kümesini String içerisinde bulamadığında geriye boş bir Array nesnesi döndürür.

String.prototype.normalize([form]);

İlgili String içerisindeki karakter veya karakter kümesini UnicodeUnicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir endüstri standardıdır. normalleştirme biçimini döndürür.

* String.prototype.padEnd(targetLength [,padString]);

String’in sonuna sonuna targetLength ile belirlenen uzunlukta padString ile belirtilen karakter veya karakter kümesini eklemek için kullanılır. Eğer padString karakteri belirtilmez ise targetLength uzunluğu kadar boşluk ekler.

* String.prototype.padStart(targetLength [,padString]);

String‘in başına tagetLength ile belirlenen uzunlukta  padString ile belirtilen karakter veya karakter kümesini eklemek için kullanılır. Eğer padString karakteri belirtilmez ise targetLength uzunluğu kadar boşluk ekler.

String.prototype.repeat();

searchString

String.prototype.replace();

searchString

String.prototype.search();

searchString

String.prototype.slice();

searchString

String.prototype.startWidth();

searchString

String.prototype.substr();

searchString

String.prototype.substring();

searchString

String.prototype.toLocaleLowerCase();

searchString

String.prototype.toLocaleUpperCase();

searchString

String.prototype.toLowerCase();

searchString

** String.prototype.toSource();

searchString

String.prototype.toString();

searchString

String.prototype.toUpperCase();

searchString

String.prototype.trim();

searchString

** String.prototype.trimLeft();

searchString

** String.prototype.trimRight();

searchString

String.prototype.valueOf();

searchString

String.prototype[@@iterator]();

searchString

* Bu yöntem geliştirme veya deneysel aşamadadır. Projelerinizde doğrudan kullanmanız problemlere yol açabilir.
** Bu standart olmayan yöntemdir. Projelerinizde kullanmak için PolyFill‘e ihtiyacınız olabilir.

Kaynaklar : https://developer.mozilla.org