Web Ortamında JavaScript Nasıl Kullanılır?

JavaScript betikler, HTML dokümanın herhangi bir yerine <script></script> etiketi açılır ve bu etiketlerin arasında arasına JavaScript kodumuzu yerleştirilerek çalıştırabiliriz.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
  </head>
  <body>
    <script>
      alert('Merhaba Dünya!');
    </script>
  </body>
</html>

< script> etiketi, web tarayıcı tarafından, görüldüğü anda çalıştırılmaya başlanan JavaScript kodları içerir. Eski bir standart olan HTML4 standardında < script> etiketinin içerdiği ifadelerin bir JavaScript betiği olduğunu web tarayıcısına bildirilmek zorunda idi. Bunun için < script> etiketine type niteliği açılması gerekirdi.

<script type="text/javascript">
  
</script>

Ancak günümüzde kullanılan modern HTML5 standardında bu kullanım gereksizdir. Çünkü HTML5 standardında script etiketinin type niteliği varsayılan değer olarak JavaScript’tir. Bir de çok eski tarayıcıları bilgilendirme için language niteliği kullanılırdı.

<script language="javascript">
  
</script>

Ancak günümüzde bu niteliği kullanmaya da gerek yoktur. Oldukça eski tarayıcılarda şu şekilde JavaScript betilerine de rastlayabiliriz.

<script type="text/javascript">
  <!--
  
  //-->
</script>

Buradaki yorum satırları, içerdiği JavaScript kodlarını, JavaScript betikleri çalıştırma yeteneği bulunmayan web tarayıcılardan gizlemek için kullanılırdı. Ancak günümüzde oldukça yüksek kullanım oranına sahip olan modern tarayıcılar JavaScript betiklerini düzgünce çalıştırabilme kabiliyetine sahiptir.

Harici JavaScript betikleriyle çalışmak

Harici JavaScript betiklerini HTML dokümanına dahil etmek için < script> etiketine src niteliği eklenir ve bu niteliğe değer olarak harici betiğin URL’si verilir.

<script src="http://example.com/js/betik.js"></script>

Betiklerin, sunucudaki göreceli yolları da kullanılabilir:

<script src="/js/script1.js"></script>
<script src="/js/script2.js"></script>

Dahil edilen harici betiklerin, web sayfası ile aynı alan adında bulunması gerekmez:

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

Basit, az sayıda işler yapan JavaScript kodları HTML dokümanlarının içerisine yerleştirilebilir. Ancak karmaşık işleri yerine getiren betikler, betik dosyalarına kaydedilmeli ve harici olarak HTML dokümanına aktarılmalıdır.