JS’de Değişkenler ve Değişken Tanımlama

Uygulamalarda değişkenler verilerin sembolik olarak gösterimi veya depolanması için kullanılır. Değişkenlere javascriptte identifiers denir ve javascript’in kuralları çerçevesinde oluşturulurlar. Javascript’de değişken için üç türlü değişken tanımlayıcısı ile kullanılır. Bu tanımlayıcılar var, let ve const‘tur.  Ayrıca JS’de iki tipte veri yapısı vardır. Bunlar basit veri türleri (primitives) ve Object veri türü. Basit veri türleri Boolean, null, undefined, Number, String, ve SymbolESMAScript 2015 ile birlikte gelen ve benzersiz simge değer ve özellikleri benzersiz (unique) ve değiştirilemez (immutable) olan değişkenlerdir. ‘dür.

Javascript’de değişken adı rakam ile başlayamaz ancak herhangi bir harf, tek veya birden çok yanyana alt tire  ( _ ) veya bir veya birden çok yanyana dolar işareti ( $ ) işareti ile başlayabilir ve daha sonra rakam kullanabilirsiniz. Değişken adları büyük/küçük harf duyarlı olduğundan her ikisini de içeren değişken adları kullanılabilir. Değişken adları için Unicode harfleri bulunan ISO 8859-1 standardındaki karakter setini kullanabilirsiniz. Değişkenler ilk defa tanımlandığında ve herhangi bir değer atanmadığında her zaman undefined değerini alır. Herhangi bir değişkene atama yapmayıp ekrana yazmak istediğinizde ReferenceError hatası alırsınız. Ayrıca undefined ile bir değişkenin herhangi bir içeriğinin olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.

Tanımlayıcılar

var (variables kelimesinin kısaltılmış hali) tanımlayıcısı : Kodun herhangi bir yerinde ve herhangi veri türünde değişken tanımlamak için kullanılır.
let tanımlayıcısı : Kodun herhangi bir yerinde ve herhangi bir ver türünde değişken tanımlamak için kullanılır. var‘dan farklı olarak let tanımlayıcısı ile kodun kapsamında kullanılabilen değişkenler tanımlanabilir.
const (constant kelimesinin kısaltılmış hali) tanımlayıcısı : Atama yapıldıktan sonra değiştirilemeyen fakat sadece okunabilen sabitler tanımlamak için kullanılır.

Değişken Tanımlama

Javascript’te bir değişken bir kaç farklı yolla tanımlanabilir.

  • var kelimesi kullanılarak yapılan tanımlamalar. Örneğin, var plakaKodu = 42; Bu söz dizimi ile hem yerel hem global değişkenler tanımlanabilir.
  • Sadece değişken adı ve değer kullanarak verilen değişkenler. Örneğin plakaKodu = 42; Bu şekilde tanımlanan değişkenler her zaman global olarak tanımlanır. Bu şekilde tanımlanan değişkenler için javascript uyarı verir. Programlama disiplini açısından bu şekildeki tanımlama yapılmamalıdır. Fakat  “use strict” kuralını kodunuzda uygulanmasını isterseniz javascript bu durumda uyarı değil ReferenceError hatası verir.
  • let kelimesi ile yapılan tanımlamalar. Örneğin, let plakaKodu = 42; Bu şekildeki tanımlamalar sadece geçerli blok seviyesinde yerel değişken tanımlanmış olur. Bu değişkenin etki alanı içinde bulunduğu kod bloğunun (statement) etki alanıdır.

var veya let komutu ile yapılan değişken tanımlarına eğer herhangi bir değer atanmaması durumunda ilk alacağı değer her zaman undefined‘dır. Eğer herhangi tanımı yapılmayan değişkene erişilmeye çalışılırsa ReferenceError hatası alınır.

var a;
console.log("a'nın değeri " + a); // a'nın değeri undefined

var b;
console.log("b'nın değeri " + b); // b'nin değeri undefined

console.log("c'nin değeri " + c); // 
Yakalanmamış Referans Hatası: c değeri tanımlanamadı

let x;
console.log("x'in değeri " + x); // x'in değeri undefined

console.log("y'in değeri " + y); // 
Yakalanmamış Referans Hatası: y değeri tanımlanamadı
let y;

Kaynak: https://developer.mozilla.org

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir