Basit String Veri Tipinde (Primitif) Değişken Tanımlamak

JavaScript’te bir değişken içerisinde alfanumerik karakter tanım yapmak istersek string türünde veri tanımlamamız gerekecektir. Bir string değer çift tırnak ( ” ) veya tek tırnak ( ‘) arasında bulunan sıfır veya daha fazla karakter uzunluğunda karakterlerin yer almasıyla oluşur. Bu bakımdan JavaScript’te string veri tanımlarken değer çift tırnak ( ” ) veya tek tırnak ( ‘ ) içine alınır. Burada bilinmesi gereken bir nokta var. O da eğer tanımınızı çift tırnak ile başlatmış isek çift tırnak ile, tek tırnak ile başlatmış ise tek tırnak ile bitirmemiz gerekmektedir. Yine string‘i çift tırnak ile başlatmış isek ve içerisinde tek tırnak işareti kullanmak istersek özel karakter (Escape Character) kullanmak yerine tek tırnak  işaretini doğrudan kullanabilmemizdir. Bunun tam tersi de olabilir yani değişkeninizin tanımını tek tırnak ile başlatmış isek içerisinde özel karakter kullanmadan çift tırnak kullanabiliriz. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript’tede tırnak işaretleri açıldığı sırayla kapatılmalıdır.

String veri tipindeki değişkenlere String nesnesinin metot ve özellikleri uygulanabilir. Javascript bu işlemi yaparken oluşturduğunuz string veri tipindeki değişkeni geçici olarak String nesnesine çevirir ve ilgili metot veya özelliği çağırır. Daha sonra ise oluşturmuş olduğu bu geçici nesneyi hafızadan siler.

var country = "Türkiye";
var dikeyUzunluk = "12 cm.";
var karsilamaEkrani = 'Merhaba "DUNYA" ';
// yada özel karakter kullanarak yazalım. 
var karsilamaEkrani = "Merhaba "DUNYA""
var kesisimNoktasi = "4";

String Veri Türünde Değişken Tanımlamak

Her ne kadar basit string veri tipinde değişken ile String veri türündeki değişken aynı gibi görünsede aslında birbirinden farklıdırlar. String veri türünde değişken oluşturmak demek aslında String türünde bir Object oluşturmak demektir. Her iki durumda da String objesinin metotları ve özellikleri kullanılır. Primitif string veri tipi için bahsedilen kuralların aynısı String objesini içinde geçerlidir. Fakat string veri tipi tür olarak String objesine eşit değildir.

var degisken = "Merhaba Dünya";
var degiskenObject = new String("Merhaba Dünya");
var degiskenObject1 = String('Merhaba');
Kaynaklar : https://developer.mozilla.org